Komatsu à vendre

2 Komatsu

Komatsu Excavatrice PC 290LC-10

Excavatrice

Komatsu PC 290LC-10

Année 2013
Komatsu Transporteur 890

Transporteur

Komatsu 890

Année 2013
10500 heures